Bestuur

  • Voorzitter: Anthony Schrijer a.schrijer(at)volkssterrenwachtnijmegen.nl
  • Secretaris: Astrid Geurts secretariaat(at)volkssterrenwachtnijmegen.nl
  • Penningmeester: Els Harwijne